#STANDWITHUKRAINE

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Функціональні обов’язки уповноваженого з антикорупційної діяльності Компанії визначено Антикорупційною програмою та посадовою інструкцією Уповноваженого, ключовими з яких є:

  • забезпечення формування та реалізація заходів щодо запобігання та протидії корупції в Компанії, а також здійснення контролю за їх виконанням, в тому числі перевірка фактів подання працівниками Компанії декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

  • забезпечення здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками Компанії антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми, виробничих, нормативних, організаційно-розпорядчих документів Компанії з питань запобігання і протидії корупції;

  • організація та участь у проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Компанії.

З метою забезпечення супроводження діяльності Уповноваженого щодо виконання покладених на нього функцій та завдань та створення належних умов для реалізації антикорупційних заходів і процедур в організаційній структурі Компанії створено структурний підрозділ – сектор супроводження діяльності уповноваженого з антикорупційної діяльності, який перебуває у підпорядкуванні Уповноваженого.

Крім цього, в оперативному управлінні Уповноваженого знаходяться підрозділи (відповідальні особи) із запобігання і протидії корупції відокремлених підрозділів Компанії.Назад