Пресцентр

Тези доповідей учасників VIII Міжнародної літньої ядерної школи

Розмір шрифту

Скинути
19.07.2019

№ п/п

П.І.П.

Теми лекцій, докладів

 

 

1

Донський

Дмитро

Олександрович

 

Аналіз безпеки реакторів малої потужності на легкій воді

Студент

НТУУ «КПІ»

2

Кокорський

Арсен

Романович

 

Алгоритм врахування комбінацій вихідних подій аварії в імовірнісному аналізі безпеки

Студент

 

НТУУ

«КПІ»

3

Прокопчук

Андрій

Анатолійович

 

Розробка програмних алгоритмів режиму слідування за потужністю модернізованої СВРК

Студент

НТУУ

«КПІ»

4

Войтко

Яна

Іванівна

 

Аналіз необхідності та тривалості охолодження високоактивних відходів утворених після переробки палива ВВЕР

Студент

НТУУ

«КПІ»

5

Гончарук

Владислав

Геннадійович

 

Модульний автоматичний регулятор подачі на базі процесору Ardrino

Студент

НТУУ

«КПІ»

6

Корольов

Олександр

Вікторович

 

Вібрація обладнання АЕС, поведінка металів, методи зниження.

Викладач

ОНПУ

7

Таякін

Володимир

Сергійович

 

Дослідження герметичності енергоарматури

Студент

ОНПУ

8

Парфьонова

Світлана

Федорівна

 

Тепловий розрахунок парогенератора для АЕС малої потужності

Студент

ОНПУ

9

Отрода

Владислав

Анатолійович

 

Підвищення ресурсу АЕС за рахунок комбінування з газотурбінною установкою

Студент

ОНПУ

10

Юндін Віталій Валентинович

 

Недоліки вакуумних деаераторів та способи їх вирішення

 

Студент

ОНПУ

11

Бочаров Михайло Олегович

 

Модернізація системи САОЗ для більш ефективної роботи при аварійних ситуаціях

Студент

ОНПУ

12

Ялечко

Володимир Іванович

 

Використання мультимедійних технологій та програмних засобів при викладанні дисциплін з атомної енергетики

Асистент

 

НУ «ЛП»

13

Кузьміч

Марія

Олександрівна

 

Надійність ТВЕЛ

Студент

 

НУ «ЛП»

14

Руй

Андрій

Васильович

 

Математичне моделювання та дослідження впливу теплових факторів на цілісність ТВЕЛів ядерного реактора

Студент

НУ «ЛП»

15

Мокробородова Тетяна

Віталіївна

 

Аналіз впливу радіоактивних відходів АЕС України на екологічну безпеку прилеглих територій

Студент

НУ «ЛП»

16

Лукащук

Діана

Ігорівна

 

Вплив водно-хімічного режиму на безпечну та надійну роботу устаткування АЕС України

Студент

НУ «ЛП»

17

Лежнюк

Петро

Демянович

Балансування режимів електроенергетичних систем в умовах енергоринку

Завідувач

кафедри

ВНТУ

18

Мельничук

Дмитро Олександрович

 

Удосконалення методів та засобів діагностики мереж оперативного постійного струму

Студент

ВНТУ

19

Дорош

Євгеній

Миколайович

 

Ремонт силових трансформаторів 35-110 кВ

Студент

ВНТУ

20

Аніпченко

Дмитро

Олексійович

 

Дослідження використання вакуумного високовольтного обладнання

Студент

ВНТУ

21

Залізняк

Іван

Юрійович

 

Експлуатація та обслуговування силових трансформаторів

Студент

ВНТУ

22

Затхей

Максим

Вікторович

 

Дослідження систем пожежогасіння силових трансформаторів

Студент

ВНТУ

23

Ромашов

Юрій

Володимирович

 

 

Дослідження частот власних коливань оболонки твелу ядерного реактору ВВЕР-1000

Викладач

 

НТУ

«ХПІ»

24

Ільченко

Ігор

Юрійович

 

Дослідження впливу параметрів конструкцій твелів та умов експлуатації на температурний стан керамічного ядерного палива в ядерному реакторі ВВЕР-1000

 

Студент

НТУ

«ХПІ»

25

Поволоцький

Елій

Вікторович

 

Вплив наявності тонкого покриття на напружено-деформований стан оболонки твелу ядерного реактору ВВЕР-1000

Студент

НТУ

«ХПІ»

26

Дорфман

Айдер

Олегович

 

Розрахунок радіонуклідних векторів при характеризації РАВ з АЕС

Студент

КНУ ім. Тараса Шевченка

27

Zdebor Jan

Nuclear Technology in Czech Republic

Викладач

 

УЗБ

Республіка

Чехія

28

Berkova Eva

Algorithm of unsteady 1D calculation for feed water temperature analysis in insulated feed water piping during start up and shut down procedure of HP regenerative heaters

Студент

УЗБ

Республіка

Чехія

29

Kosiak Pavlo

Long terms storage of nuclear fuel in spent fuel

Студент

УЗБ

Республіка

Чехія

30

Simecek Kamil

The stress analysis of the reactor pressure vessel support

Студент

УЗБ

Республіка

Чехія

31

Gleitz Miroslav

 

 

High heat fluxes transfer

Студент

УЗБ

Республіка

Чехія

32

Vasickova Katerina

Concentrating solar power with an emphasis on thermal

Студент

УЗБ

Республіка

Чехія