Діяльність

Президент Енергоатома Юрій Недашковський про пріоритети корпоративної соціальної відповідальності

Розмір шрифту

Скинути
15.08.2016

Впроваджуючи стандарти корпоративної соціальної відповідальності, НАЕК «Енергоатом» ставить своєю загальною метою максимальне збільшення свого внеску в сталий розвиток суспільства, включаючи всі економічні, соціальні та екологічні аспекти діяльності Компанії.

Як для влади, так і для самої атомної галузі одним з найголовніших уроків Чорнобильської аварії, з часу якої у цьому році минуло 30 років, була і залишається нагальна потреба у повній та безумовній відкритості для суспільства за всіма аспектами діяльності. За час свого існування Компанія довела, що ці  прагнення можуть втілюватись у конкретні результати. Зокрема, у 2015 році НАЕК «Енергоатом» посіло перше місце серед найбільших державних Компаній України за індексом прозорості.

Тримаємо першість ми й у реальних справах по боротьбі з корупцією. Так, у 2015 році Енергоатом став першим державним підприємством, яке затвердило антикорупційну програму відповідно до вимог нового антикорупційного законодавства. Наразі зазначена антикорупційна програма є не черговим декларативним документом, а являє собою набір дієвих правил доброчесності, які вже формують нову корпоративну культуру в Компанії. Завдяки плідній взаємодії з міжнародною антикорупційною організацією Transparency International Компанії вдалося не лише переглянути і суттєво вдосконалити внутрішні процедури з метою унеможливлення корупційних проявів, а, що найголовніше, розпочати створення системи несприйняття корупції на рівні свідомості як працівників Компанії, так і її контрагентів. Звісно, це потребує щоденної кропіткої праці усіх без виключення ланок управління ресурсами. Для систематизації підходів та виявлення оптимальних точок докладання зусиль в Компанії проведено антикорупційний аудит, рекомендації якого вже втілюються у життя. Завдяки цьому Комплаєнс-політика НАЕК «Енергоатом» не стала черговою заявою про наміри, а реально втілюється у життя та змінюється відповідно до вимог сьогодення.

Аналіз подій як на АЕС України, так і в усьому світі демонструє зростаючу роль людського фактору, що робить кадрові питання ще одним з ключових аспектів для вдосконалення. Після анексії Криму, а відтак і одного з провідних джерел генерації нових кадрів для атомної галузі - Севастопольського університету, розвитком якого багато років опікувалось НАЕК «Енергоатом», особливого значення набувають питання підтримки профільних ВНЗ та необхідності якнайактивнішого залучення українських студентів для формування високопрофесійного кадрового резерву. Відтак Компанія не лише розширює спектр освітніх проектів, спрямованих на підвищення обізнаності студентів та школярів щодо ролі та місця атомної генерації в енергосистемі України, а й докладає зусиль для залучення прогресивної молоді до вибору технічних спеціальностей. Для цього НАЕК «Енергоатом», разом з такими відомими в світі компаніями як Microsoft, Samsung, Ericsson та ін., стало співзасновником STEM-коаліції, метою якої є підвищення якості технічної освіти в Україні.

Найактуальнішим кадровим питанням є також збереження наявного висококваліфікованого персоналу, у тому числі у сервісних підрозділах Компанії, зокрема, під час її майбутньої корпоратизації. Цей процес є безумовною потребою часу, адже Компанія має розвиватися та будувати нові енергетичні потужності, для чого в неї є всі можливості, включаючи інвестиційний та кадровий потенціал. Зокрема, на збереження персоналу націлена діяльність з охорони праці,  забезпечення соціальних гарантій, підвищення кваліфікації та ін.    

На підготовку НАЕК «Енергоатом» до нового будівництва та роботи у лібералізованому енергоринку орієнтовані й навчальні програми для діючого керівного складу Компанії і перспективного президентського кадрового резерву, що повинен мати найвищий рівень компетенції та професіоналізму для забезпечення стабільного розвитку та процвітання української енергетики.

Екологічні аспекти діяльності Компанії охоплюють найширше коло питань, що починається з підвищення екологічної обізнаності персоналу та населення, включає підтримане міжнародною спільнотою постійне підвищення безпеки діючих енергоблоків та інших наявних об’єктів і супроводжується безперервним моніторингом стану довкілля, що постійно удосконалюється.

Шлях до вдосконалення та розвитку є завжди складним. Але ми його розпочали і плануємо невпинно продовжувати. Для нас важлива відповідність діяльності Компанії найкращому світовому досвіду, для нас важливий найвищий рівень безпеки виробництва, для нас важлива підтримка і схвалення трудовими колективами та суспільством.  Саме тому ми будемо надалі наполегливо працювати, щоб постійно удосконалюватись, забезпечувати енергетичну незалежність та сприяти розвитку нашої Держави!

Слава Україні!

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський