Діяльність

Міжнародні зобов’язання України щодо проведення корпоратизації НАЕК «Енергоатом» та міжнародні гарантії неможливості приватизації (без згоди ЄВРАТОМ) НАЕК «Енергоатом» до 2028 року

Розмір шрифту

Скинути
02.10.2017

НАЕК «Енергоатом» для виконання Проекту «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки» залучило кредит європейських інституцій (Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейське співтовариство з атомної енергії). Так 25.03.2013 було укладено кредитну угоду з ЄБРР (операційний номер 42086) та 07.08.2013 Угоду про механізм надання позики, розмір якої дорівнює 300 000 000 (триста мільйонів) євро з Євратом. Гарантійні угоди були ратифіковані Законом України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 15.05.2014 № 1267-VII та Законом України «Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої дорівнює 300 000 000 (триста мільйонів) євро, від 7 серпня 2013 року між Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» та Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» від 15.05.2014 № 1268-VII.

Уклавши кредитну/гарантійну угоду з ЄБРР, НАЕК «Енергоатом»/Україна зобов’язалися реалізувати спільно Проект «Енергоатом – сталий корпоративний розвиток». Фінансування контракту відбувається за рахунок фондів технічної співпраці Банку.

Гарантійною угодою від 25.03.2013 (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, яка ратифікована Законом України від 15 травня 2014 року № 1267-VII, передбачене зобов’язання Гаранта (України) щодо оцінки всіх заходи, рекомендованих Консультантом з Корпоратизації щодо Корпоратизації Позичальника.

Визначення терміну «Корпоратизація» відповідно до Кредитних угод є:

«Корпоратизація  означає перетворення Позичальника в повністю державне акціонерне товариство, в тому числі створення структури управління, яка підходить для такої компанії. Щоб уникнути сумнівів, термін «Корпоратизація» не означає приватизації Позичальника»;

Крім того, слід підкреслити, що у відповідності до умов Гарантійної угоди з ЄВРАТОМ (що є міжнародним договором), Гарант (України) зобов’язується перед Кредитором (ЄВРАТОМ), що доти, доки будь-яка сума залишається ненаданою в позику або такою, що підлягає сплаті за Документами про надання позики (2028 рік): гарантує, що Гарант увесь час є та залишатиметься 100-відсотковим власником Позичальника, а також що Гарант повністю контролює та буде контролювати Позичальника, крім тих випадків, в яких Кредитор дає свою попередню письмову згоду.