Енергоатом

Цілі

Розмір шрифту

Скинути

Цілі ДП «НАЕК «Енергоатом» з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки на 2020 рік

 

ЦІЛІ

ДП «НАЕК «Енергоатом» з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки на 2020 рік

 

На доповнення до встановлених стратегічних цілей та планів ДП «НАЕК «Енергоатом» з метою удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління (безпеки, якості, екології та охорони  здоров’я та безпеки праці) в інтересах забезпечення безпеки встановлює до кінця 2020 року такі цілі:

 

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення цілей

Очікувані результати

Відпові-дальні

1

 

Забезпечити недопущення аварій у роботі АЕС

 • Безумовне виконання вимог норм, правил і стандартів з ЯРБ, умов окремих дозволів та ліцензій на експлуатацію енергоблоків АЕС, виданих Держатомрегулювання;
 • забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами;
 • підготовка персоналу
 • Кількість аварій дорівнює нулю;
 • кількість порушень   менше, ніж за попередній рік

 

ВДВ,

ВДЯРБіНТП, ДНБ,

ВП АЕС

2

Забезпечити поточний рівень безпеки АЕС за кількісними показниками не нижче досягнутого за попередній рік

 • Постійний моніторинг та оцінка поточного рівня безпеки АЕС;
 • розроблення та виконання заходів щодо його підвищення;
 • проведення самооцінок, інспекційних та партнерських перевірок на АЕС;
 • розроблення та реалізація заходів щодо виконання рекомендацій, одержаних за результатами перевірок

 

Не нижче досягнутого за попередній рік

ВДВ,

ВДЯРБіНТП, ДНБ,

ВП АЕС

3

Забезпечити стан культури безпеки (за кількісними та якісними показниками) не нижче досягнутого за попередній рік

 

 • Реалізація  Програми  конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом»

 

Не нижче досягнутого за попередній рік

Дирекція, ВП Компанії

4

Забезпечити

неперевищення встановлених контрольних рівнів (КР) опромінення персоналу

 

 • Планування доз для кожної операції відповідно до затвердженого переліку;
 • реалізація заходів із мінімізації доз індивідуального і колективного опромінювання персоналу на основі  принципу ALARA

Показники опромінення персоналу менше або дорівнюють контрольним рівням

ВП АЕС

5

Дотримання гранично

допустимих обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин

 • Здійснення екологічного контролю за станом довкілля;
 • управління екологічними аспектами

 

Кількість обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин менше гранично допустимих обсягів

ВДЯРБіНТП, ВП

6

Недопущення  нещасних випадків на виробництві

 • Реалізація заходів щодо  оцінювання небезпек та актуалізація карт ідентифікації небезпек, аналізування та  оцінювання пов’язаних з ними ризиків;
 • перевірки стану охорони праці;
 • забезпечення персоналу ВП спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту та знаками безпеки

Менше або дорівнюють попередньому періоду

ВП, ДНБ

7

Забезпечити відповідність ІСУ ДП «НАЕК «Енергоатом» вимогам міжнародних стандартів та кращій світовій практиці

 • Виконання «Заходів з удосконалення та розвитку ІСУ ДП «НАЕК «Енергоатом»;
 • успішне проходження першого післясертифікаційного наглядового аудиту

 

 • Відсутність критичних невідповідностей

 

 

 

ВДЯУ, ДНБ, ВДЯРБіНТП, ВП

 

Примітка:

 1. Стратегічні цілі (довгострокові) основної діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» визначені «Стратегічним планом розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 - 2022 роки» від 22.08.2017  (на основі KPI) за напрямами діяльності.
 2. Поточні плани, цілі та очікувані результати діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2020 рік визначені наказом №1.

 

Тимчасово виконуючий

обов’язки президента                                                          Павло ПАВЛИШИН