Закупівлі

Роз’яснення стосовно атестації членів атестаційних комісій підприємств та персоналу в сфері контролю металу

Розмір шрифту

Скинути
20.11.2018

На виконання наказу Міненерговугілля України від 22.03.2016 № 193
ДП «НАЕК «Енергоатом» було розроблено, затверджено та введено в дію стандарт
СОУ НАЕК 131:2016 «Технічне обслуговування та ремонт. Вимоги до атестації персоналу в сфері контролю металу», який встановлює вимоги до постійно діючих атестаційних комісій (далі – ПДАК) та атестації персоналу в сфері контролю металу зі врахуванням положень національного стандарту ДСТУ EN ISO 9712:2014 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю». СОУ НАЕК 131:2016 деталізує порядок виконання вимог розділу 4 ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» щодо атестації контролерів в умовах відсутності головної матеріалознавчої організації як організації, що проводить атестацію ПДАК.

Зазначений стандарт може застосовуватись для підготовки та атестації членів атестаційних комісій підприємств, які залучаються до будівництва, експлуатації, ремонту об’єктів атомної енергетики і виготовлення продукції для підприємств атомної енергетики України. Згідно із СОУ НАЕК 131:2016 головою, заступником голови та членом постійно діючої атестаційної комісії можуть бути особи, які мають чинний сертифікат відповідно до ДСТУ EN ISO 9712 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю» Рівня 3 по одному або більше методів неруйнівного контролю. Сертифікацію персоналу за ДСТУ EN ISO 9712 здійснюють акредитовані НААУ за ISO/IEC 17024 органи з сертифікації персоналу за встановленою НААУ процедурою. Отримані сертифікати визнаються на національному рівні та, відповідно до «Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності персоналу між підписантами Багатосторонньої угоди ЄА та Національним агентством з акредитації України», всіма членами Європейської кооперації з акредитації.

У разі недоцільності створення на підприємстві постійно діючої атестаційної комісії персонал з неруйнівного контролю має проходити сертифікацію в органах сертифікації персоналу, акредитованих НААУ.

Крім того, звертаємо увагу, що згідно з нормативними документами експлуатуючої організації:

контролери сторонніх організацій, яких залучають до проведення неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів на майданчиках АЕС, зобов’язані пройти додаткову перевірку практичних навичок у ПДАК відповідних ВП АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

Атестація персоналу в сфері руйнівного контролю не вимагається чинними національними та міжнародними нормативними документами. Відповідно до СОУ НАЕК 131:2016 цей персонал проходить у ПДАК перевірку знань з правил технічної експлуатації в обсязі, визначеному в посадових/виробничих інструкціях.