Прес-центр

Енергоатом лідер серед енергокомпаній за відсотком працевлаштованих жінок

Розмір шрифту

Скинути
18.03.2020

НАЕК «Енергоатом» лідер серед компаній енергетичного сектору України за часткою жінок в обліковій кількості штатних працівників у колективі, яка сягає 33,5%. Про це свідчать результати дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України», проведеного Інститутом економіки та прогнозування НАН України за ініціативи та підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні.

Автори дослідження зазначають, що атомна галузь є відкритою до впровадження передових гендерних підходів у стратегіях та політиках розвитку своїх підприємств. Так, незважаючи на те, що атомна енергетика та й енергетичний сектор загалом визнаються експертами такими, які суспільство сприймає як традиційно «чоловічу» сферу,  в Енергоатомі у 2018-2019 роках працювала найбільша кількість жінок серед провідних енергогенеруючих компаній України - близько 11,5 тисяч.

Разом з понад 30 підприємствами галузі Енергоатом став одним з об’єктів дослідження, яке мало на меті виявити найбільш актуальні гендерні проблеми в енергетиці та знайти ефективні шляхи їх вирішення для забезпечення соціально справедливого розвитку української енергетичної галузі. Експерти досліджували можливості жінок в енергетиці, аналізували процеси професійної сегрегації за ознакою статі, розглядали гендерні відмінності  в оплаті праці тощо.

Комплексне дослідження ґрунтувалося на аналізі даних Державної служби статистики, вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, а також соціологічного опитування серед працівників і працівниць енергетичного сектора, інтерв’ю та фокус-груп з експертами та експертками з питань гендерної рівності.

Всебічну допомогу в анкетуванні працівників та працівниць підприємств атомної галузі організаторам було надано Професійною спілкою працівників атомної енергетики та промисловості України.  Енергоатом посприяв у отриманні внутрішньої статистичної інформації та доступі до установчих документів Компанії задля аналізу їх відповідності нормативно-правовій базі та сучасним підходам до забезпечення гендерної рівності у суспільстві.

Експертами було проаналізовано Колективний договір Енергоатома, зокрема, щодо забезпечення рівних прав та можливостей з виконання батьківських обов’язків для жінок і чоловіків, які працюють на підприємстві. У Звіті наводяться окремі положення Колдоговору Енергоатома, серед яких, зокрема, врахування періоду відпустки по догляду за дитиною до  безперервного стажу роботи як жінкам, так і чоловікам.  

Слід зазначити, що Енергоатом є лідером українського енергетичного ринку передусім завдяки професіоналізму та високому рівню кваліфікації своїх працівників.  Одне з головних завдань – бути привабливим роботодавцем, якого обирають кваліфіковані фахівці незалежно від статі. Компанія вважає важливим всіляко сприяти тим, хто готовий удосконалюватись, не зупинятися на досягнутому і рости професійно. Всім працівникам Компанії гарантовані рівні можливості для кар’єрного та професійного розвитку, Компанія піклується про те, щоб оплата праці здійснювалась відповідно до внеску співробітників у розвиток Компанії та, а також залежно від загального зростання рівня життя в країні.

Довідка. Дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України» було виконано у 2018 — початку 2019 рр. за підтримки Heinrich Böll Foundation, Бюро Київ — Україна Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України» з метою виявлення найбільш актуальних гендерних проблем у сфері працевлаштування в енергетичному секторі України та пошуку можливих шляхів їх вирішення для забезпечення сталого і соціально справедливого розвитку української енергетики.