Комплаєнс-політика

Завершилося навчання на курсах підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції для працівників НАЕК”Енергоатом”

Розмір шрифту

Скинути
04.10.2018

У термін з 11 червня 2018 року по 15 червня 2018 року та з 24 вересня 2018 року по 28 вересня 2018 року працівники дирекції із запобігання і протидії корупції, уповноважених підрозділів з питань запобігання і протидії корупції та уповноважені особи відокремлених підрозділів пройшли короткострокові курси підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції на базі Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка була розроблена навчальна програма з питань запобігання і протидії корупції, яка адаптована потреби ДП «НАЕК «Енергоатом». При розробці навчальної програми були враховані всі проблемні аспекти, які виникають при здійсненні заходів з питань запобігання і протидії корупції у Компанії, а її структура була спрямована на оволодіння новими компетенціями та навичками. Викладачами університету застосовувалися різноманітні методи навчання, зокрема лекції, практичні завдання, тематичні дискусії, що супроводжувалися обов’язковими відеопрезентаціями, переглядом та аналізом навчальних фільмів, що забезпечили ґрунтовне засвоєння матеріалу для його подальшого використання при здійсненні діяльності із запобігання корупції.

Запорукою цікавого та змістовного навчання стало те, що до навчального процесу були залучені провідні викладачі та практики базових факультетів та кафедр Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема Нор Василь Тимофійович – завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики, доктор юридичних наук, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, є одним з провідних вчених України в галузі кримінально-процесуального права та судоустрою України. Автор (співавтор) близько 200 монографій, Янюк Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права. Автор (співавтор) 80 наукових публікацій у сфері адміністративного права (адміністративно-правові засоби запобігання корупції, публічна служба), серед яких: монографії, навчальний посібник, висновки на запити Конституційного суду України та Вищого адміністративного суду України та ін.

Під час проведення навчальних заходів обговорили актуальні для Компанії питання боротьби з корупцією та поглибили свої знання у сфері запобігання і протидії корупції, зокрема  щодо міжнародних стандартів та досвіду запобігання корупції у провідних державах світу, підвищення стійкості підприємств до корупційних ризиків та  здійснення ефективного управління ризиками, особливостей розслідування корупційних злочинів та здійснювався аналіз судової практики щодо застосування антикорупційного законодавства судами України.