Діяльність

Участь у роботі міжнародної групи EUR

Розмір шрифту

Скинути
05.10.2015

Міжнародна група EUR (The European Utility Requirement) була утворена наприкінці 1991 р. енергогенеруючими компаніями Європи для розробки технічних вимог з боку експлуатуючих організацій до нових АЕС з реакторами легководного типу на основі загального досвіду та співпраці.

В березні 1992 р. була опублікована перша версія документу EUR (Редакція «А») що містила вимоги, які можна розглядати як детальне технічне завдання для проектантів та постачальників АЕС. Ця редакція вимог EUR була створена спільно з американським Інститутом електроенергетичних досліджень (Electric Power Research Institute) на основі документу «Вимоги експлуатуючих організацій» (Utility Requirements Documents).

З травня 2005 року ДП НАЕК «Енергоатом» бере участь в роботі Групи EUR як асоційований член. У жовтні 2007 року ДП НАЕК «Енергоатом» було прийнято постійним членом Міжнародної групи EUR, яка станом на сьогодні об’єднує 15 провідних європейських енергетичних компаній, зокрема EDF, FORTUM, TRACTEBEL, Fatenfall та інші, які експлуатують понад 100 енергоблоків АЕС.

Вимоги EUR (Том 1, 2 та 4 Документу EUR) враховують значну частини національних регулюючих норм, але не заміняють процес ліцензування та отримання ліцензії на будівництво в кожній окремій країні, а технічні критерії вимог відображають те, якими хочуть бачити експлуатуючі організації ці проекти для власної безпечної та економічно конкурентної експлуатації АЕС.

В Томі 3 Документу EUR публікуються опис та результати оцінки різних проектів АЕС (BWR 90, EPR, EPP, ABWR, SWR, AES-92, AP-1000, EU-APWR1600). Результати оцінки можуть виявити слабкі сторони (вразливі місця) проекту АЕС. Кожному проекту, який пройшов процедуру оцінки, в Томі 3 присвячений окремий розділ, підготовлений спільно з розробником проекту. Детальні результати аналізу не публікуються у відкритому доступі, а залишаються лише серед організацій-членів EUR, які брали участь у виконанні оцінки.

Том 3 вимог EUR є свого роду каталог сучасних проектів легководних реакторів (PWR і BWR), які мають велику імовірність успішно пройти процес ліцензування в країнах Європи без значних змін проекту. Перелік проектів цього каталогу активно використовується при попередньому відборі проектів для тендерних торгів європейськими компаніями.

Вимоги EUR – це збалансований синтез національних регулюючих норм і техніко-економічних критеріїв, що дозволяє компанії-члену EUR вибрати оптимальний варіант проекту нового енергоблоку. Тому, документ EUR часто використовується в якості основи для підготовки технічних специфікацій при виборі проекту АЕС для подальшого будівництва в Європі (EDF для АЕС «Фламанвіль», Fortum для АЕС «Олкілуото», CEZ для АЕС «Темелін»), а також постачальниками технологій АЕС, які мають намір продавати свої реактори на європейському ринку.

Слід відзначити, що участь ДП НАЕК «Енергоатом» у роботі Міжнародної групи EUR є важливим і перспективним напрямком міжнародного співробітництва. Плідна взаємна співпраця дозволить:

  • приймати участь в обговоренні широкого спектру актуальних проблем і питань, з якими зустрічаються члени Групи EUR;
  • отримати практичний досвід з організації та виконання оцінки відповідності нових проектів АЕС вимогам EUR, що надалі дозволить очолити оцінку тих проектів, які керівництво Компанії розцінить як кандидата для детального вивчення;
  • використовуючи матеріали Тому 3, аналізувати слабкі і сильні сторони існуючих проектів легководних реакторів, що дозволить зробити об’єктивний вибір для будівництва нових АЕС України.