Діяльність

ЮУАЕС готується до громадських слухань з питань обґрунтування безпеки продовження строку експлуатації енергоблока №3

Розмір шрифту

Скинути
22.08.2019

Колектив ВП ЮУАЕС готується до громадських слухань з питань обґрунтування безпеки продовження строку експлуатації енергоблока №3 та можливого впливу на навколишнє середовище. Цей захід є одним з важливих елементів передбаченої законодавством України процедури, що передує отриманню дозволу на довгострокову експлуатацію атомного блока.  

Термін завершення  життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока №3 ЮУАЕС – лютий 2020 року. За попередніми рішеннями органів місцевого самоврядування зони спостереження ЮУАЕС громадські слухання мають пройти в жовтні 2019 року. Атомники готуються представити землякам детальну інформацію про реконструктивні та модернізаційні роботи, виконані на обладнанні третього «мільйонника» з метою підвищення надійності та дотримання сучасних норм безпеки, а також Звіт з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ). Цей ґрунтовний і досить об’ємний документ, затверджений Держатомрегулювання України (ДІЯРУ) згодом і має стати підставою для продовження строку експлуатації блока.

До складу ЗППБ входять матеріали за 14 факторами безпеки. І саме чотирнадцятий – «Вплив на навколишнє середовище» - з точки зору громадськості є найважливішим та найактуальнішим.  Тож саме йому планується приділити ключову увагу під час громадських слухань.

Матеріали 14-го фактора безпеки містять інформацію про  існуючу систему радіаційного контролю впливу ВП ЮУАЕС на навколишнє середовище, заходи, що здійснюються для модернізації цієї системи. Надано також результати моніторингу фактичного впливу АЕС на довкілля та  його порівняльний аналіз зі встановленими межами.  Окрему увагу приділено інформації про діяльність, спрямовану на зменшення радіаційного впливу ВП ЮУАЕС на навколишнє середовище та про відсутність передумов для перевищення встановлених норм у період надпроектної експлуатації енергоблока №3.

Звіт за чотирнадцятим фактором безпеки пройшов державну експертизу, був допрацьований згідно з її рекомендаціями, та станом на сьогодні не має жодних зауважень з боку ДІЯРУ.

Познайомитися з повним текстом матеріалів фактора безпеки №14  Звіту з періодичної переоцінки безпеки можна за посиланням. Запрошуємо до обговорення та до участі в громадських слуханнях.

Довыдково. ЮУАЕС – основа Южно-Українського енергетичного комплексу, розташованого на півдні України в Миколаївській області. Він забезпечує потреби в електричній енергії регіону з більш як п’ятимільйонним населенням. До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки сумарною встановленою потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 9,8 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати сумарною робочою потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

У 1996 році як відокремлений підрозділ підприємство увійшло до складу ДП «НАЕК «Енергоатом». За роки існування ВП ЮУАЕС вироблено понад 550 млрд кВт·год. електричної енергії. ВП ЮУАЕС  сертифікований за міжнародними стандартами: ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги», ISO 14001:2015 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування», OHSAS 18001:2007 «Система управління гігієною та безпекою праці. Вимоги». З 2014 р. підприємство очолює Лісніченко Володимир Анатолійович.